Ηλεκτρικά Τριβεία

25 προϊόντα
 1. Bormann BSS3300 Παλμικό Τριβείο 330W με Σύστημα Αναρρόφησης
 2. Bormann BDG8000 Ευθύς Λειαντήρας 750W με Ρύθμιση Ταχύτητας
 3. Bormann BSS5000 Έκκεντρο Τριβείο 150mm Ρεύματος 450W με Ρύθμιση Ταχύτητας και με Σύστημα Αναρρόφησης
 4. Bormann BSS5500 Έκκεντρο Τριβείο 150mm Ρεύματος 710W με Ρύθμιση Ταχύτητας και με Σύστημα Αναρρόφησης
 5. Bormann BSM2800 Pro Σατινιέρα 280W με Ρύθμιση Ταχύτητας
 6. Bormann BSS1500 Παλμικό Τριβείο 180W με Σύστημα Αναρρόφησης
 7. Bormann BSS2300 Πολυτριβείο 220W με Σύστημα Αναρρόφησης
 8. Bormann BSM1500 Σατινιέρα 1500W με Ρύθμιση Ταχύτητας
 9. Bormann BSS2000 Παλμικό Τριβείο 220W με Σύστημα Αναρρόφησης
 10. Bormann BSS1450 Παλμικό Τριβείο 230W με Σύστημα Αναρρόφησης
 11. Bormann BDS1800 Τριβείο Δέλτα 180W με Σύστημα Αναρρόφησης
 12. Bormann BSS2200 Τριβείο Δέλτα 220W με Ρύθμιση Ταχύτητας
 13. Bormann BSS2450 Έκκεντρο Τριβείο 125mm Ρεύματος 300W με Σύστημα Αναρρόφησης
 14. Bormann BBS1850 Ταινιολειαντήρας 1200W
 15. Bormann BSS2100 Παλμικό Τριβείο 180W με Σύστημα Αναρρόφησης
 16. Bormann BBS1800 Ταινιολειαντήρας 800W με Ρύθμιση Ταχύτητας και με Σύστημα Αναρρόφησης
 17. Bormann BSS 2400 Έκκεντρο Τριβείο 125mm Ρεύματος 240W με Σύστημα Αναρρόφησης
 18. Bormann Bss5300 Έκκεντρο Τριβείο 150mm Ρεύματος 350W με Ρύθμιση Ταχύτητας και με Σύστημα Αναρρόφησης
 19. Bormann BSS3500 Παλμικό Τριβείο 350W με Ρύθμιση Ταχύτητας και με Σύστημα Αναρρόφησης
 20. Bormann BSS4500 Έκκεντρο Τριβείο 125mm Ρεύματος 450W με Ρύθμιση Ταχύτητας και με Σύστημα Αναρρόφησης
 21. Bormann BSS1400 Παλμικό Τριβείο 135W με Σύστημα Αναρρόφησης
 22. Bormann BSS1800 Παλμικό Τριβείο 180W με Σύστημα Αναρρόφησης
 23. Bormann BSM1300 Σατινιέρα 1200W με Ρύθμιση Ταχύτητας
 24. Bormann BSM1200 Σατινιέρα 1200W με Ρύθμιση Ταχύτητας
 25. Bormann BDG7500 Ευθύς Λειαντήρας 750W με Ρύθμιση Ταχύτητας