Σκαπτικά & Διατρητικά

34 προϊόντα
 1. Bormann BPH6500 Pro Κρουστικό Σκαπτικό Ρεύματος 1300W με SDS Max 023197
 2. Bormann BPH4200 Pro Κρουστικό Σκαπτικό Ρεύματος 1050W με SDS Plus 023166
 3. Bormann BBP5200 Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Solo με SDS Plus
 4. Bormann BPH7500 Pro Κρουστικό Σκαπτικό Ρεύματος 1600W με SDS Max 023180
 5. Bormann BPH4000 Κρουστικό Σκαπτικό Ρεύματος 1500W με SDS Plus
 6. Bormann BBP3200 Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Solo με SDS Plus
 7. Bormann BPH 7600 Σκαπτικό Ρεύματος 1100W
 8. Bormann BDH5000 Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 2000W
 9. Bormann BDH1700 Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 1700W
 10. Bormann BDH4800 Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 1500W
 11. Bormann BEV2020 (Solo) Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Solo με SDS Plus
 12. Bormann BPH3000 Κρουστικό Σκαπτικό Ρεύματος 1000W με SDS Plus
 13. Bormann BPH4300 Σκαπτικό Ρεύματος 1300W με SDS Plus 027959
 14. Bormann BDH3300 Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 1500W
 15. Bormann BPH1000 Κρουστικό Σκαπτικό Ρεύματος 620W με SDS Plus 018513
 16. Bormann BDH1710 Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 1700W
 17. Bormann BDH4700 Pro Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 1700W 020608
 18. Bormann BPH3030 Κρουστικό Σκαπτικό Ρεύματος 1050W με SDS Plus 045465
 19. Bormann BPH2900 Κρουστικό Σκαπτικό Ρεύματος 720W με SDS Plus
 20. Bormann BPH2200 Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 2100W με SDS Max
 21. Bormann BDH3100 Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 1300W με SDS Max
 22. Bormann BPH1100 Κρουστικό Σκαπτικό Ρεύματος 850W με SDS Plus
 23. Bormann BPH4500 Pro Κρουστικό Σκαπτικό Ρεύματος 1800W με SDS Plus 020578
 24. Bormann BPH4400 Κρουστικό Σκαπτικό Ρεύματος 1500W με SDS Plus
 25. Bormann BDH4900 Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 1600W
 26. Bormann BDH1500 Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 1500W με SDS Max
 27. Bormann BPH3100 Κρουστικό Σκαπτικό Ρεύματος 1200W με SDS Plus
 28. Bormann BPH7000 Κρουστικό Σκαπτικό Ρεύματος 1600W με SDS Max 017233
 29. Bormann BPH1200 Σκαπτικό Ρεύματος 800W
 30. Bormann BDH3000 Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 1500W
 31. Bormann BDH3600 Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 1700W
 32. Bormann BDH3500 Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 1700W 020592
 33. Bormann BDH2500 Κρουστικό Κατεδαφιστικό Ρεύματος 1700W 020585
 34. Bormann BPH5000 Κρουστικό Σκαπτικό Ρεύματος 900W με SDS Plus 019053