Πώς να επιλέξεις ψηφιακό δέκτη στη νέα ψηφιακή εποχή της Digea

Η σταδιακή κατάργηση του αναλογικού σήματος για τα κανάλια Εθνικής εμβέλειας, διαμορφώνει νέα δεδομένα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επιβάλλεται να έχουν οι τηλεοράσεις, έτσι ώστε να υποστηρίζουν τη λήψη και τη προβολή του νέου ψηφιακού σήματος. Εύλογα οι κάτοχοι τηλεοράσεων παλαιότερης τεχνολογίας, αναζητώντας το τρόπο με τον οποίο θα αποφύγουν την απόσυρση της συσκευής τους, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αγορά ψηφιακού δέκτη αποτελεί μονόδρομο στη νέα ψηφιακή εποχή. Όμως πόσο καλά γνωρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών;

Αναγκαιότητα αγοράς ψηφιακού δέκτη

Προτού προβούμε σε αγορά ψηφιακού δέκτη επιβάλλεται να βεβαιωθούμε για την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης αγοράς. Ο ψηφιακός δέκτης είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση των καναλιών Εθνικής εμβέλειας μέσω κεραίας, εφόσον η τηλεόραση δεν έχει επίγειο ψηφιακό δέκτη (DVB - T) και δεν υποστηρίζει την κωδικοποίηση MPEG-4, ούτε μετά την αναβάθμιση του λογισμικού (Firmware) της τηλεόρασης.

Επίγεια, καλωδιακή ή δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

Συνήθως οδηγούμαστε στην αγορά ψηφιακού δέκτη λόγω της αδυναμίας λήψης επίγειου ψηφιακού σήματος από την υπάρχουσα τηλεόραση. Όμως δεν είναι όλοι οι ψηφιακοί δέκτες κατάλληλοι για την προβολή του επίγειου ψηφιακού σήματος, αφού υπάρχουν συσκευές που υποστηρίζουν αποκλειστικά την προβολή της δορυφορικής ή καλωδιακής ψηφιακής τηλεόρασης. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δέκτες με τους οποίους μπορεί να είναι εξοπλισμένη η συσκευή μας και γίνεται αναφορά στο είδος της τηλεόρασης που μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε κάθε μία περίπτωση:

  • Επίγειος Δέκτης (DVB-T)

Ο DVB-T δέκτης είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση των νέων ψηφιακών καναλιών της Digea. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι απαραίτητη, για τον ίδιο σκοπό, είναι και η υποστήριξη της κωδικοποίησης MPEG4. Ο τρόπος αναφοράς στην εν λόγω υποστήριξη ποικίλει ανάλογα με το κατασκευαστή. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται ρητά ενώ άλλες φορές ο επίγειος δέκτης αναφέρεται ως DVB-T2. Εφόσον επιλέξουμε ψηφιακό δέκτη DVB-T που δεν υποστηρίζει τη κωδικοποίηση MPEG4, τότε δεν θα μπορούμε να παρακολουθούμε τα κανάλια της Digea.

  • Καλωδιακός Δέκτης (DVB-C)

Ο DVB-C δέκτης είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση καναλιών/ υπηρεσιών μέσω της σύνδεσης internet που έχουμε στο σπίτι.

  • Δορυφορικός Δέκτης (DVB-S)

Ο DVB-S δέκτης είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση καναλιών μέσω δορυφορικού πιάτου.

Πολλαπλοί δέκτες σε ένα ψηφιακό δέκτη

Η συσκευή που θα προμηθευτούμε, μπορεί κάλλιστα να υποστηρίξει τόσο την προβολή της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης όσο και της δορυφορικής ή/και καλωδιακής, εφόσον είναι εξοπλισμένη με τους κατάλληλους δέκτες (DVB-T, DVB-S, DVB-C αντίστοιχα). Μπορεί να ακούγεται ελαφρώς οξύμωρο αλλά ο ψηφιακός δέκτης μπορεί να είναι εξοπλισμένος με περισσότερους του ενός δέκτες, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα νεότερα μοντέλα τηλεοράσεων.

Εάν θέλουμε να παρακολουθούμε τόσο επίγεια όσο και δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση, τότε με την αγορά ψηφιακού δέκτη που είναι εξοπλισμένος με DVB-T και DVB-S δέκτη, αποφεύγουμε την αγορά δύο ξεχωριστών μηχανημάτων που απαιτούν χειρισμό από διαφορετικά τηλεχειριστήρια και μειώνουν το διαθέσιμο χώρο στο έπιπλο της τηλεόρασης.

Εάν θέλουμε να παρακολουθούμε δορυφορική συνδρομητική τηλεόραση τότε εκτός της ύπαρξης DVB-S δέκτη, η συσκευή θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με θύρα smartcard. Σε αρκετές περιπτώσεις ψηφιακών δεκτών η συγκεκριμένη θύρα ονομάζεται conax.

Θύρες εισόδου/ εξόδου ψηφιακού δέκτη

Οι θύρες εισόδου/ εξόδου του ψηφιακού δέκτη αποτελούν κριτήριο επιλογής, αφού καθορίζουν τη δυνατότητα και το τρόπο σύνδεσής του με άλλες συσκευές.

Οι θύρες εξόδου του δέκτη θα πρέπει να εξεταστούν σε αντιπαραβολή με τις διαθέσιμες θύρες εισόδου της τηλεόρασης, ετσι ώστε να αποκλειστεί πιθανή ασυμβατότητα από πλευράς συνδεσμολογίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παλαιότερα μοντέλα τηλεοράσεων δεν έχουν ψηφιακές θύρες (π.χ. HDMI) αλλά αναλογικές (π.χ. Scart, Component, Video In), όπως παρουσιάζεται στο διπλανό σχήμα.

Οι θύρες εισόδου που συναντώνται σε έναν ψηφιακό δέκτη, χρησιμεύουν στην αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων μέσω της συσκευής, όπως επίσης και στην αναβάθμισή της με νεότερες εκδόσεις λογισμικού. Συνήθως πρόκειται για θύρες usb και καρτών (CI Slots), χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη άλλων εισόδων π.χ. θύρα Ethernet

Θα πρέπει να διευκρινηστεί ότι η CI θύρα είναι διαφορετική από την θύρα Conax, αφού η πρώτη αφορά σε κάρτα δεδομένων, ενώ η δεύτερη σε κάρτα συνδρομητικής τηλεόρασης

Υποστηριζόμενη ανάλυση εικόνας (SD, HD, Full HD)

H ανάλυση της εικόνας που μπορεί να αναπαραχθεί μέσω του ψηφιακού δέκτη στην τηλεόραση, αποτελεί ένα ακόμα χαρακτηριστικό που απαιτεί την προσοχή μας. Με τον όρο ανάλυση αναφερόμαστε στον αριθμό των ξεχωριστών εικονοστοιχείων (pixels) τα οποία συνθέτουν την εικόνα. Αναπαρίσταται από σημειογραφία του τύπου "1366 x 768". Το πρώτο νούμερο "1366" αναφέρεται στον αριθμό των εικονοστοιχείων της τηλεόρασης κατά πλάτος ενώ το δεύτερο "768" καθ' ύψος. Η ανάλυση της εικόνας εξαρτάται από τον ψηφιακό δέκτη, την τηλεόρασή και το εκπεμπόμενο σήμα του τηλεοπτικού καναλιού. Οι δέκτες που υποστηρίζουν σήμα ανάλυσης 720 x 576 χαρακτηρίζονται ως SD (Standard Defintion), ενώ όσοι υποστηρίζουν σήμα μεγαλύτερης ή ίσης ανάλυσης από 1920 x 1080 ονομάζονται Full HD (Full High Definiton). Τέλος οι ψηφιακοί δέκτες που υποστηρίζουν ανάλυση σήματος μεταξύ 720 x 576 και 1920 x 1080 συνθέτουν την HD (High Definiton) κατηγορία δεκτών. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αγοράζοντας έναν HD ή Full HD ψηφιακό δέκτη, δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την αγαπημένη μας εκπομπή στις αντίστοιχες αναλύσεις, διότι θα πρέπει να πληρούνται και οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Εκπομπή τηλεοπτικού καναλιού μέσω σήματος αντίστοιχης ανάλυσης (HD ή Full HD). Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο μόνο το κανάλι "ERT HD" εκπέμπει μέσω HD επίγειου σήματος, ενώ τα υπόλοιπα κανάλια εκπέμπουν μέσω SD σήματος.
  2. Υποστήριξη HD ή Full HD ανάλυσης από την τηλεόραση.

Εάν ο ψηφιακός δέκτης δεν είναι υψηλής ανάλυσης (HD ή Full HD), τότε τα κανάλια υψηλής ανάλυσης (π.χ. ERT HD) δεν θα προβάλλονται από την τηλεόρασή (δεν θα έχουμε εικόνα)

Εάν ο ψηφιακός δέκτης είναι HD ή Full HD αλλά η τηλεόραση δεν είναι υψηλής ανάλυσης, τότε θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα κανάλια υψηλής ανάλυσης αλλά σε χαμηλότερη ποιότητα (downscale).

Personal Video Recorder (PVR)

Οι ψηφιακοί δέκτες που υποστηρίζουν PVR λειτουργία, έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε ψηφιακή μορφή. Ουσιαστικά αποτελούν εξέλιξη της VCR συσκευής (Video Cassette Recorder) η οποία κατέγραφε το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε αναλογική μορφή. Μπορούμε να τους διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το που βρίσκεται το μέσο καταγραφής:

  1. Το μέσο καταγραφής αποτελεί εσωτερικό μέρος του δέκτη (Ακριβότερη λύση)
  2. Το μέσο καταγραφής (Εξωτερικός σκληρός δίσκος ή USB Stick) αποτελεί πρόσθετο εξάρτημα που συνδέεται εξωτερικά στον δέκτη (Οικονομικότερη λύση)

Όμως οι ψηφιακοί PVR δέκτες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω με βάση τη δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής και προβολής διαφορετικών καναλιών. Προκειμένου να είναι κατανοητή η προαναφερόμενη κατηγοριοποίηση, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα τηλεοπτικά κανάλια είναι χωρισμένα σε ομάδες και κάθε ομάδα εκπέμπεται από ίδια συχνότητα. Ως εκ τούτου οι ψηφιακοί PVR δέκτες διαχωρίζονται σε:

  1. Όσους υποστηρίζουν ταυτόχρονη προβολή και εγγραφή διαφορετικών καναλιών ΜΟΝΟ ίδιας συχνότητας
  2. Όσους υποστηρίζουν ταυτόχρονη προβολή και εγγραφή διαφορετικών καναλιών ΚΑΙ διαφορετικής συχνότητας

Εάν επιθυμούμε τη παρακαλούθηση ενός καναλιού ενώ ταυτόχρονα καταγράφουμε διαφορετικό κανάλι, θα πρέπει να προμηθευτούμε ένα ψηφιακό δέκτη της δεύτερης κατηγορίας, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με ξεχωριστά κυκλώματα (2 δέκτες DVB-T, ένας για εγγραφή και ένας για προβολή) με αποτέλεσμα την απουσία οποιασδήποτε δέσμευσης