Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

312 προϊόντα
 1. Το ψαλτήριον του προφήτου και βασιλέως Δαυίδ, Μετά των εννέα ωδών και της ερμηνείας όπως δει στιχολογείσθαι το ψαλτήριον εν όλω τω ενιαυτώ
 2. Εγκόλπιον Αναγνώστου και Ιερόψαλτου, ΙΒ' Έκδοση
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Εγκόλπιον Αναγνώστου και Ιερόψαλτου, ΙΒ' Έκδοση

  από15,30 € σε 8 καταστήματα
 3. Το Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ, (Μικρό)
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Το Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ, (Μικρό)

  6,30 € στο Bibliotopia
 4. Ο μυστικός κόσμος των βυζαντινών εικόνων
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Ο μυστικός κόσμος των βυζαντινών εικόνων

  από4,50 € σε 8 καταστήματα
 5. Η Μεγάλη Εβδομάς μετά ερμηνείας
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Η Μεγάλη Εβδομάς μετά ερμηνείας

  από9,60 € σε 4 καταστήματα
 6. Μηναίον Αποστολικής Διακονίας Οκτωβρίου
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Μηναίον Αποστολικής Διακονίας Οκτωβρίου

  από17,92 € σε 3 καταστήματα
 7. Εγκόλπιον αναγνώστου και ψάλτου
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Εγκόλπιον αναγνώστου και ψάλτου

  από14,40 € σε 2 καταστήματα
 8. Καινή Διαθήκη: Πρωτότυπο Κείμενο με Νεοελληνική Μετάφραση, Έκδοση Ε'
 9. Μικρόν ιερατικόν, Περιέχον τας ιεράς Ακολουθίας του Εσπερινού, της Αρτοκλασίας, του Μεσονυκτικού, του Όρθρου και της Προθέσεως και την θείαν λειτουργίαν Ιωάννου του Χρυσοστόμου συν δε τούτοις τα Εισοδικά και τας Απολύσεις των δεσποτικών εορτών τα Αναστάσιμα απολυτίκια και
 10. Το ψαλτήριον του προφήτου και βασιλέως Δαυίδ, Μετά των εννέα ωδών και της ερμηνείας όπως δει στιχολογείσθαι το ψαλτήριον εν όλω τω ενιαυτώ
 11. Πιστεύω εις Ένα Θεόν, Βασική Δογματική διδασκαλία
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Πιστεύω εις Ένα Θεόν, Βασική Δογματική διδασκαλία

  8,01 € στο Plus4u
 12. Μικρόν Ευχολόγιον, Μικρό Σχήμα
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Μικρόν Ευχολόγιον, Μικρό Σχήμα

  από10,80 € σε 5 καταστήματα
 13. Μηναίον Αποστολικής Διακονίας Νοεμβρίου
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Μηναίον Αποστολικής Διακονίας Νοεμβρίου

  από18,00 € σε 4 καταστήματα
 14. Προσευχητάριον του Ορθόδοξου Χριστιανού
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Προσευχητάριον του Ορθόδοξου Χριστιανού

  από10,80 € σε 4 καταστήματα
 15. Το Ψαλτήριον
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Το Ψαλτήριον

  από14,00 € σε 5 καταστήματα
 16. Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

  από1,70 € σε 4 καταστήματα
 17. Μηναίον του Ιουλίου, Περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν
 18. Αι καθ' ημέραν προσευχαί του ορθόδοξου χριστιανού
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Αι καθ' ημέραν προσευχαί του ορθόδοξου χριστιανού

  από0,85 € σε 2 καταστήματα
 19. Ακολουθία - τάξις εγκαινίων ναού
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Ακολουθία - τάξις εγκαινίων ναού

  από5,95 € σε 6 καταστήματα
 20. Ακολουθία του γάμου
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Ακολουθία του γάμου

  από6,40 € σε 5 καταστήματα
 21. Νεκρώσιμοι και Επιμνημόσυνοι Ακολουθίαι
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Νεκρώσιμοι και Επιμνημόσυνοι Ακολουθίαι

  από7,00 € σε 6 καταστήματα
 22. Ιερόν Ευαγγέλιον, Μεσαίο Δεμένο
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Ιερόν Ευαγγέλιον, Μεσαίο Δεμένο

  16,65 € στο Δωρικόν
 23. Η ακολουθία του ακάθιστου ύμνου "χαιρετισμών" στην υπεραγία Θεοτόκο
 24. Ακολουθία του μικρού αγιασμού
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Ακολουθία του μικρού αγιασμού

  από5,95 € σε 9 καταστήματα
 25. Καινή Διαθήκη
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Καινή Διαθήκη

  12,00 € στο Bookerie
 26. Ο παπακαλόγερος Νικόλαος Πλανάς, Ο Άγιος ποιμένας
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Ο παπακαλόγερος Νικόλαος Πλανάς, Ο Άγιος ποιμένας

  από5,00 € σε 8 καταστήματα
 27. Ακολουθία Αγίου Βαπτίσματος
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Ακολουθία Αγίου Βαπτίσματος

  από6,94 € σε 5 καταστήματα
 28. Η ζύμη του Ευαγγελίου, Ομιλίες σε Ευαγγελικές περικοπές και εορτές
 29. Αναστασιματάριον
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Αναστασιματάριον

  από28,00 € σε 7 καταστήματα
 30. Η Θεία Ευχαριστία, Το μυστήριο των μυστηρίων. Πώς και πότε πρέπει να κοινωνούμε. Το αντίδωρο
 31. Εκ του θανάτου εις την ζωήν, Μια προσέγγιση στα πέραν του τάφου
 32. Ακολουθία Του Ευχελαίου, Έκδοση Ε
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Ακολουθία Του Ευχελαίου, Έκδοση Ε

  από6,30 € σε 5 καταστήματα
 33. Μικρή Φιλοκαλία
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Μικρή Φιλοκαλία

  6,40 € στο BookBox
 34. Ακολουθία Εγκαινίων Ναού
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Ακολουθία Εγκαινίων Ναού

  από8,00 € σε 2 καταστήματα
 35. Μικρόν ευχολόγιον ή αγιασματάριον
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Μικρόν ευχολόγιον ή αγιασματάριον

  14,24 € στο Ebooks
 36. Εκκλησιαστικό Δίκαιο υπό το Φώς της Κανονικής Παραδόσεως
 37. Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον, Κατά το κείμενον το εγκεκριμένον υπό της μεγάλης του Χριστού εκκλησίας
 38. Ακολουθία του αγίου βαπτίσματος
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Ακολουθία του αγίου βαπτίσματος

  από6,30 € σε 5 καταστήματα
 39. Μικρός Συναξαριστής
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Μικρός Συναξαριστής

  από8,50 € σε 3 καταστήματα
 40. Το Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυϊδ, Μετά των Εννέα Ωδών
 41. Τεχνητή Νοημοσύνη και Άνθρωπος, Ορθόδοξη Θεολογική Προσέγγιση
 42. Μουσική κυψέλη
  Βιβλία Τέχνης

  Μουσική κυψέλη

  από17,80 € σε 6 καταστήματα
 43. Η Καινή Διαθήκη, Κατά την έκδοσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου
 44. Πληγωμένος Αετός, Γρηγόριος ο Θεολόγος
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Πληγωμένος Αετός, Γρηγόριος ο Θεολόγος

  8,00 € στο Plus4u
 45. Η Ανθρώπινη Ζωή Μεταξύ Επιστήμης και Ηθικής
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Η Ανθρώπινη Ζωή Μεταξύ Επιστήμης και Ηθικής

  12,00 € στο Plus4u
 46. Θεόφιλος ο Αντιοχείας, Ερμείας, Ηγήσιππος, Ειρηναίος, Ιππόλυτος
 47. Ακολουθία του ευχελαίου
  Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

  Ακολουθία του ευχελαίου

  από5,95 € σε 5 καταστήματα
 48. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς, Περιέχουσα απάσας τας ανηκούσας αυτή ακολουθίας, ως και τας ακολουθίας της παννυχίδος, του όρθρου, της λειτουργίας και του εσπερινού της μεγάλης Κυριακής του Πάσχα
 1. 1
 2. 2
 3. ...
 4. 7