Πόρτες(45 προϊόντα)Οδηγός αγοράς

 1. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 90cm Υ: 205cm

  από223,20 € σε 4 καταστήματα
 2. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 100cm Υ: 205cm

  από300,08 € σε 5 καταστήματα
 3. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 80cm Υ: 215cm

  από291,40 € σε 5 καταστήματα
 4. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 80cm Υ: 205cm

  282,75 € στο Fire-Expert
 5. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 120cm Υ: 250cm

  385,60 € στο Fire-Expert
 6. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 90cm Υ: 215cm

  από235,60 € σε 4 καταστήματα
 7. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 100cm Υ: 215cm

  από316,20 € σε 4 καταστήματα
 8. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 120cm Υ: 215cm

  από380,68 € σε 5 καταστήματα
 9. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 135cm Υ: 215cm

  από310,00 € σε 4 καταστήματα
 10. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 90cm Υ: 215cm

  από300,08 € σε 4 καταστήματα
 11. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 180cm Υ: 215cm

  από744,00 € σε 4 καταστήματα
 12. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 90cm Υ: 205cm

  από288,92 € σε 4 καταστήματα
 13. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 160cm Υ: 215cm

  από690,68 € σε 5 καταστήματα
 14. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 80cm Υ: 205cm

  από279,00 € σε 4 καταστήματα
 15. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 200cm Υ: 215cm

  από767,56 € σε 5 καταστήματα
 16. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 160cm Υ: 205cm

  από570,40 € σε 4 καταστήματα
 17. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 200cm Υ: 215cm

  από631,16 € σε 4 καταστήματα
 18. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 200cm Υ: 205cm

  από737,80 € σε 5 καταστήματα
 19. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 200cm Υ: 205cm

  από613,80 € σε 4 καταστήματα
 20. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 135cm Υ: 205cm

  από297,60 € σε 4 καταστήματα
 21. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 180cm Υ: 205cm

  από700,60 € σε 4 καταστήματα
 22. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 160cm Υ: 205cm

  από663,40 € σε 5 καταστήματα
 23. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 160cm Υ: 215cm

  από582,80 € σε 4 καταστήματα
 24. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 80cm Υ: 205cm

  από210,80 € σε 3 καταστήματα
 25. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 100cm Υ: 215cm

  από241,80 € σε 3 καταστήματα
 26. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 120cm Υ: 215cm

  από293,88 € σε 3 καταστήματα
 27. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 110cm Υ: 215cm

  από272,80 € σε 3 καταστήματα
 28. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 110cm Υ: 205cm

  από262,88 € σε 3 καταστήματα
 29. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 120cm Υ: 205cm

  από282,72 € σε 3 καταστήματα
 30. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 100cm Υ: 205cm

  από235,60 € σε 3 καταστήματα
 31. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 110cm Υ: 205cm

  από342,24 € σε 4 καταστήματα
 32. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 80cm Υ: 205cm

  από219,48 € σε 3 καταστήματα
 33. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 120cm Υ: 205cm

  από368,28 € σε 4 καταστήματα
 34. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 180cm Υ: 215cm

  από607,60 € σε 3 καταστήματα
 35. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 140cm Υ: 205cm

  από536,92 € σε 3 καταστήματα
 36. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 140cm Υ: 215cm

  από539,40 € σε 3 καταστήματα
 37. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 180cm Υ: 205cm

  από589,00 € σε 3 καταστήματα
 38. Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 120' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 110cm Υ: 215cm

  από355,88 € σε 4 καταστήματα
 39. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 150cm Υ: 205cm

  από551,80 € σε 3 καταστήματα
 40. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Γκρι Ανοιχτό

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 150cm Υ: 215cm

  από570,40 € σε 3 καταστήματα
 41. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Ξύλινη Απόχρωση

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Ξύλινη Απόχρωση

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 100cm Υ: 205cm

  από580,00 € σε 2 καταστήματα
 42. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Ξύλινη Απόχρωση

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Ξύλινη Απόχρωση

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 90cm Υ: 215cm

  από519,00 € σε 2 καταστήματα
 43. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Ξύλινη Απόχρωση

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Ξύλινη Απόχρωση

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 100cm Υ: 215cm

  από600,00 € σε 2 καταστήματα
 44. Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Ξύλινη Απόχρωση

  Πόρτα Πυρασφάλειας 60' Ξύλινη Απόχρωση

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 90cm Υ: 205cm

  από499,00 € σε 2 καταστήματα
 45. Πόρτα Πυρασφάλειας Interno 60'

  Πόρτα Πυρασφάλειας Interno 60'

  Κλειδαριά: Απλή, Π: 100cm Υ: 215cm

  347,20 € στο E-metalshop