Τεχνητά Δολώματα

322 προϊόντα
 1. Shimano Egixile 15T
 2. Shimano Silent Assassin Flash Ψαράκι Συρτής 003 12cm 19gr
 3. Shimano Silent Assassin Flash Ψαράκι Συρτής 002 12cm 19gr
 4. Shimano Silent Assassin Flash Ψαράκι Συρτής 004 12cm 19gr
 5. Shimano Silent Assassin Flash Ψαράκι Συρτής 005 12cm 19gr
 6. Shimano Silent Assassin Flash Ψαράκι Συρτής 001 12cm 19gr
 7. Shimano Soare Metal Shot Πλάνος 33T 3.9cm 10gr
 8. Shimano Tiger Baku-Baku Flat Πλάνος 01J 100gr
 9. Shimano Silent Assassin Floating Ψαράκι Συρτής 04T 14cm 23gr
 10. Shimano Tiger Baku-Baku Flat Πλάνος 02J 100gr
 11. Shimano Sephia Clinch Rattle Καλαμαριέρα 06 12cm 15gr
 12. Shimano Silent Assassin Floating Ψαράκι Συρτής 01T 14cm 23gr
 13. Shimano Silent Assassin Flash Ψαράκι Συρτής 008 12cm 19gr
 14. Shimano Tiger Baku-Baku Flat Πλάνος 11J 100gr
 15. Shimano Soare Metal Shot Πλάνος 32T 3.9cm 10gr
 16. Shimano Soare Metal Shot Πλάνος 35T 3.9cm 10gr
 17. Shimano Tiger Baku-Baku Flat Πλάνος 01J 80gr
 18. Shimano Tiger Baku-Baku Flat Πλάνος 02J 80gr
 19. Shimano Butterfly Center Sardine Πλάνος 25T 9.9cm 70gr
 20. Shimano Silent Assassin Floating Ψαράκι Συρτής 06T 14cm 23gr
 21. Shimano Soare A-Jig Πλάνος 09T 3cm 6.5gr
 22. Shimano Tiger Baku-Baku Flat Πλάνος 10J 100gr
 23. Shimano Rock Hopper Πλάνος 02J 135gr
 24. Shimano Soare Metal Shot Πλάνος 33T 4.8cm 18gr
 25. Shimano Rock Hopper Πλάνος 02J 115gr
 26. Shimano Tiger Baku-Baku Flat Πλάνος 11J 80gr
 27. Shimano Butterfly Sardine Waver Slow Πλάνος 06T 100gr
 28. Shimano Spin Breeze Sinking Ψαράκι Συρτής 35T 30gr
 29. Shimano Engetsu Bottom Ship II Πλάνος 13T 160gr
 30. Shimano Soare A-Jig Πλάνος 14T 3cm 6.5gr
 31. Shimano Soare A-Jig Πλάνος 12T 3cm 6.5gr
 32. Shimano Soare Metal Shot Πλάνος 36T 3.9cm 10gr
 33. Shimano Engetsu Casting Πλάνος 08T 28gr
 34. Shimano Sephia Clinch Rattle Καλαμαριέρα 14 12cm 15gr
 35. Shimano Wiro Floating Ψαράκι Συρτής 01T 10.9cm 15gr
 36. Shimano Rock Hopper Πλάνος 01J 135gr
 37. Shimano Butterfly Sardine Πλάνος 65T 11.1cm 100gr
 38. Shimano Butterfly Sardine Waver Slow Jig Πλάνος 04T 100gr
 39. Shimano Wiro Floating Ψαράκι Συρτής 18T 10.9cm 15gr
 40. Shimano Soare A-Jig Πλάνος 11T 3cm 6.5gr
 41. Shimano Silent Assassin Floating Ψαράκι Συρτής 01T 16cm 32gr
 42. Shimano Popping Bait Ψαράκι Συρτής 05T 15cm 53gr
 43. Shimano Popping Bait Ψαράκι Συρτής 01T 15cm 53gr
 44. Shimano Butterfly Pebble Stick Slow Jig Πλάνος 34T 80gr
 45. Shimano Butterfly Pebble Stick Slow Jig Πλάνος 24T 80gr
 46. Shimano Butterfly Sardine Waver Slow Πλάνος 56T 100gr
 47. Shimano Sephia Clinch Rattle Καλαμαριέρα 09 12cm 15gr
 48. Shimano Silent Assassin Floating Ψαράκι Συρτής 02T 16cm 32gr
 1. 1
 2. 2
 3. ...
 4. 7