Νήματα Ψαρέματος(44 προϊόντα)

 1. Shimano Kairiki 8 Multi Color 300m
 2. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.215mm 150m
 3. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.06mm / 150m
 4. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.42mm / 300m
 5. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.10mm / 300m
 6. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.20mm / 300m
 7. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.16mm / 300m
 8. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.13mm / 150m
 9. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.315mm / 300m
 10. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.19mm / 150m
 11. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.28mm / 300m
 12. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.215mm / 300m
 13. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.19mm / 300m
 14. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.13mm / 300m
 15. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.10mm / 150m
 16. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.35mm / 300m
 17. Shimano Νήμα Kairiki 8 Multi Color 150m Ø 0.19mm
 18. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.20mm / 150m
 19. Νήμα Aspire Saltwater 650M 0.32mm
 20. Shimano Kairiki 8 Multi 300m - 0.280mm
 21. Power Pro Νήμα 275m Ø 0.41mm
 22. Shimano Kairiki 8 Multi Color 0.23mm / 150m
 23. Kairiki 8 Multi Color 0.28mm / 300m
 24. Shimano Kairiki 8 Multi 300m - 0.210mm
 25. Shimano Kairiki 8 Multi 300m - 0.230mm
 26. Power Pro Νήμα 275m Ø 0.43mm
 27. Kairiki 8 Multi Color 0.13mm / 300m
 28. Shimano Kairiki 8 Mantis Green 150m - 0.100mm
 29. Shimano Kairiki 8 Multi 300m - 0.130mm
 30. Shimano Νήμα Kairiki 8 Multi Color 150m Ø 0.23mm
 31. Shimano Kairiki 8 Multi 300m - 0.160mm
 32. Power Pro Νήμα Super 8 Slick Ø 0.15mm 275m
 33. Shimano Kairiki 8 Multi 300m - 0.190mm
 34. Νήμα SHIMANO kairiki 300m 0.23mm
 35. Kairiki 8 Multi Color 0.42mm / 300m
 36. Shimano Kairiki 8 Multi 300m - 0.060mm
 37. Shimano Kairiki 8 Multi 150m - 0.230mm
 38. Shimano Kairiki 8 Mantis Green 150m - 0.200mm
 39. Shimano Kairiki 8 Multi 300m - 0.100mm
 40. Shimano Kairiki 8 Multi 300m - 0.350mm
 41. Shimano Kairiki 8 Multi 150m - 0.130mm
 42. Shimano Kairiki 8 Multi 150m - 0.160mm
 43. Shimano Kairiki 8 Multi 150m - 0.100mm
 44. Shimano Kairiki 8 Multi 150m - 0.190mm